الاتصال

هام : الاعتماد، التسجيل في ج. و. م. ع، و الانتساب لدى ص. ض. ك. م. ت. ع. لا تثبت أن المشروع مضمون.

للتحقق، راجع القسم المتضمن قائمة المشاريع المضمونة من طرف الصندوق.

الولاية الهاتف/الفاكس العنوان التجاري المسير إسم الشركة رقم التسجيل في ج. و. م. ع رقم الإعتماد رقم الإنتساب
ALGER N° 07, Rue Tella Ahcene 2ème étage Ilot N° 08 Section 23 Lot N° 08, Cne de Chéraga TOUDERT HAYAT TOUDERT HAYAT 0273-0001-P14 1650P0099 0001
BOUMERDES Cité 1406 Logts Bt 75 T 10, Cne de Boumerdes MERCHICHI SAID MERCHICHI SAID 0194-0002-P14 3501P0006 0002
ALGER 023 54 51 03 Cité 400 AADL N° 029 S 07-06 KSO, Cne de Djasr Kasentina BERGHEUL RACHID SARL CBR IMMO 0116-0003-M14 1626M0100 0003
ALGER 023 32 34 66 Lotissement La gare routiere N° 17, Cne de Zéralda RAMOUL ABDELHAKIM EURL BATI RAMOUL DZ 0077-0004-M14 1646M0806 0004
ALGER 021 35 33 28 / 034 12 46 24 034 12 46 24 Résidence Le plateau section 2 Ilot N° 892, Cne de Chéraga OULHADJ DJAMEL SARL SOPROFORT 0020-0005-M14 1653M0150 0005
ALGER N°13, Cooperative Essalem N°01, Cne de Birkhadem TADJENANT AREZKI EURL IMMOCITE 0115-0006-M14 1612M1516 0006
ALGER 021 30 11 31 Cité 294 Logts Ilot 15 N°08, Cne de Aïn Benian HALOUANE TAHAR HALOUANE TAHAR 0176-0007-P14 1644P0420 0007
ALGER Dar El Khir N°11, Cne de Dely Ibrahim MAMERI HICHAM SARL SMPI BUILDING 0058-0008-M14 1623M0786 0008
TIPAZA 023 52 25 61 Zone urbaine N°36 Ilot 09 Lot N° 04, Cne de Bou Ismaïl HASSANI ABDELKRIM SARL PROMOTEUR IMMOBILIER REKAYA 0088-0009-M14 4226M0857 0009
BATNA 033 25 72 75 Cité 410 Logts, Bt S, Cne de Batna MEGUELLATI AMMAR MEGUELLATI AMMAR 0158-0010-P14 0501P0187 0010
ALGER Cité El Mardja N°01, Cne de Baraki HEBBACHE ABDELGHANI SARL H-IMMO 0074-0011-M14 1614M0960 0011
TIZI OUZOU Cité Azib Ahmed Hasnnaoui, Cne de Tizi Ouzou YAHI KAMAL YAHI KAMAL 0278-0013-P14 1501P0818 0013
BOUIRA 026 94 48 86 Cité 56 Logts N° 28 local 02, Cne de Bouira LAMRI ABDENOUR SARL KAM PROMO 0098-0014-M14 1001M0998 0014
SAIDA 048 38 32 52 Cité les freres Belhadjar El Sarsour bloc N°02, Cne de Saïda KETSAR MOHAMED EURL ENHYCOR 0059-0015-M14 2001M1426 0015
BOUMERDES 034 49 58 92 Cooperative Al Afak cité 11 décembre 1960, Cne de Boumerdes BOUZEKOUK TOUFIK BOUZEKOUK TOUFIK 0178-0016-P14 3501P1481 0016
BOUMERDES 024 84 46 75 N°02, rue Ghanem Touati , Cne de Boudouaou KHOUILDI KHOUILD KHOUILDI KHOUILED 0148-0017-P14 3001P0774 0017
CONSTANTINE 031 90 56 47 Cité 05 Juillet 1962 section 64 Ilot N°66 Lot 03, Cne de Didouche Mourad BOUCHEHEM FAROUK BOUCHEHAM FAROUK 0222-0018-P14 2505P0586 0018
ALGER 056 0 00 0 8 64 05 60 00 0 0 0 2 Extension 11 décembre 1960 N°24, Cne de Dely Ibrahim ASSIOU AYOUB SARL JUMEIRA BUILDING 0112-0019-M14 1623M0079 0019
RELIZANE 077 1 83 00 5 9 0 56 0 03 4 3 5 0 Cite El Intissar Local N°01, Cne de Relizane BENAMAR MEFTAH BENAMAR MEFTAH 0258-0020-P14 4801P0096 0020
ALGER 023 39 35 47 / 48 Résidence Mimosa N° 63 C Bt E1 bloc F, Cne de Staoueli CHACHOUR MOHAMED EURL PROMOTION IMMOBILIERE IMMAR 0027-0021-M14 1645M1688 0021
CHLEF 027 76 00 46 Cité lotissement N°01 route Flita, Cne de Sidi Akkacha BOUKEFFOUS ABDELKADER BOUKEFFOUS ABDELKADER 0216-0022-P14 0201P0696 0022
ALGER Cité Ain Naadja Sud section 01 Ilot 01, Cne de Djasr Kasentina KHETTAT SABER KHETTAT SABER 0213-0023-P14 1626P0081 0023
ORAN 41 332477 Cité El Yassemin Pos 52 Lot 05 Bt 01, Cne de Bir El Djir BETTAHAR MOHAMED EURL ANES CONSTRUCTION 0022-0024-M14 3103M0229 0024
ALGER 021 28 21 99 Cité Garidi 01-216 Lot El Bourdj N° 01 local N°08, Cne de Kouba LEBIOD ABDELHALIM SARL SD & H 0075-0025-M14 1618M1082 0025
ORAN 041 46 54 68 Cité sorecor dar El Beida Bt G2,RDC N°01, Cne de Oran NETADJ ABBOU SLIMANE NETADJ ABBOU SLIMANE 0227-0026-P14 3101P1011 0026
ANNABA 038 44 06 82 Cité Oued Eddhab Lot 19 Cardozo, Cne de Annaba BOUAICHA SADEK BOUAICHA SADEK 0159-0027-P14 2301P0238 0027
CHLEF Cité des 60 LSP N° 05, Cne de Sidi Akkacha BEZERGA MILOUD BEZERGA MILOUD 0252-0028-P14 0211P1498 0028
BOUMERDES 024 91 33 57 Bt Nadji Belos N°03 cité Sor Pro Les jardins, Cne de Dellys NADJI NOUR-EDDINE SARL PROMOTION IMMOBILIERE BATI ASRI 0072-0029-M14 3528M0148 0029
GUELMA Cité Kafi Med salah, Cne de Belkheir BOURESSACE KAMEL BOURESSACE KAMEL 3091-0030-P16 2401P1940 0030
TIZI OUZOU 026 12 23 00 056 09 48 88 1 Local N° 09 Section 57 Ilot 112, Rue Mohammed Said Ouzeffoune, Commune de Tizi-Ouzou AZLEF MALIK AZLEF MALIK 0255-0031-P14 1501P0105 0031
ALGER 021 94 73 20 /21/25 Bute des deux bassins, Cne de El Achour SAHRAOUI M'HAMED NOUR EDDINE SARL SOPIREF 0152-0032-M14 1652M0533 0032
MOSTAGANEM 045 41 79 79 54, Avenue Ould Aissa Belkacem, Cne de Mostaganem AMMAR BRAHIM SARL REAPROM 0016-0033-M14 2701M0347 0033
ORAN 040 21 87 54 Cité Bel Horizon 46 Bt G, Cne de Bir El Djir BENDJEDID KHELIFA SARL IMMO BEL HORIZON 0141-0034-M14 3103M1073 0034
ALGER 024 30 13 95 Rue des freres Hamza N°25, Cne de Dely Ibrahim BOUKERMOUCHE NOUREDDINE SARL AL ALIA SECTEUR PRODUCTION INDUSTRIELLE ET SERVICES 0046-0035-M14 1623M0064 0035
BEJAIA 034 14 30 69 Village El Kalaa Ouadi, Cne de Tamokra GHOUT NABIL SARL GHOUT IMMO 0095-0036-M14 0614M0984 0036
BATNA Zone Ras El Ain cité Rouchette, Cne de N'Gaous REZKI YOUCEF REZKI YOUCEF 0263-0037-P14 0509P1108 0037
ANNABA 038 86 18 58 Aavenue colonel Amirouche N°07, Cne de Annaba BENDJEDDOU YOUNES BENDJEDDOU YOUNES 0239-0038-P14 2301P0517 0038
ANNABA 38 51 57 32 / 80 30 04 Cité Errym Résidence Belles Roses N°1,2,3,4,5,6 et 7, Cne de Annaba KHAIRDINE ABDELHALIM EURL PROMOTION IMMOBILIERE KHAIREDINE EPIK 0005-0039-M14 2301M0421 0039
ANNABA 38 801452 Cité El Zaafrania rue Mohammed El Sedik Ben Yahiya N° 07, Cne de Annaba ZOUAK FAYCAL SARL PROMO TECH 0067-0040-M14 2301M0286 0040
BISKRA Cité 322 Logts Bt 03 local N°03.04 El Alia, Cne de Biskra SOUALHI AMMAR SOUALHI AMMAR 0183-0041-P14 0501P0489 0041
CONSTANTINE 031 81 14 06 Cité Ben Zekri Bt E5 Escalier 05 Entrée 341, Cne de Constantine RIHANE TAHAR SARL APDI 0031-0042-M14 2501M0821 0042
RELIZANE 046 97 88 95 / 046 78 68 60 Rue Outhemani Abdelkader, Cne de Oued Rhiou GALFOUT M HAMED GALFOUT M HAMED 0169-0043-P14 4802P0046 0043
ORAN 041 62 39 14 N°60, zone industrielle, Cne de Sidi Chami BOUHADIBA LAKHDAR EURL PROMOTION IMMOBILIERE BOUHADIBA LAKHDAR 0018-0044-M14 3113M0744 0044
ORAN Cité des martyrs rue Jordan Caster et ongle rue prolongee Mongolfier N°10 Bis, Cne de Oran BOUHAFS MUSTAPHA EURL ALGERIE PROMOTION IMMOBILIERE API 0132-0045-M14 3101M0294 0045
BOUMERDES 024 91 41 12 Cité France Fanon N°04 Lot N°01, Cne de Boumerdes DERICHE MOHAMED SARL ZHDI 0071-0046-M14 3501M0948 0046
TIZI OUZOU 026 34 47 48 Local N°5B-2, Cne de Bouzguen MEZIANE MAHMOUD SARL BOUZEGUENE PROMOTION 0086-0047-M14 1534M1287 0047
ALGER 021 36 40 00 / 021 36 45 12 Lieu dit Zouaka Lot N° B 01, Cne de Dely Ibrahim ALI AHMED ALI EL MOHAMADI SARL ARMWAYS 0029-0049-M14 1623M0288 0049
BISKRA Lotissement 1187 Lot Aliya zone urbane Est route de Sidi Akba, Cne de Biskra ATTACHE BADREDDINE ATTACHE BADREDDINE 0223-0050-P14 0701P1152 0050
BATNA 033 31 93 18 Lotissement El Dhiaa cité Kachida N°01, Cne de Batna NEZZAR FARID NEZZAR FARID 0228-0051-P14 0501P0607 0051
CONSTANTINE Cité 2000 Logts G 490 Logts Boussouf Bt 3 N°338, Cne de Constantine GHOGALI FAIROUZ GHOGALI FAIROUZ 0276-0052-P14 2501P0116 0052
ANNABA Résidence Djnan Ben Guana Bt B3 cité Oued Kouba, Cne de Annaba FETIMI RABAH SARL PROFIM 0123-0053-M14 2301M1490 0053
ALGER 023 29 33 39 Projet 428 logts promotionnel résidence des pins Bt D escalier 03 Lot N° 648 Ilot 994 section 04, Cne de Chéraga ARAYSSI MOHAMED SARL LIBANAISE DE PROMOTION 0043-0054-M14 1650M0368 0054
ALGER 023 29 33 39 N°66, Route de Ouled Fayet section 04 Ilot 994 Lot 21, Cne de Chéraga CHUKRALLAH JOSEPH SARL LIBANO ALGRIENNE DE PROMOTION 0057-0055-M14 1650M0369 0055
RELIZANE 046 94 94 91 Cité 50 Logts Mazouna, Cne de Relizane BELKAID ABDI SAID BELKAID ABDI SAID 0246-0056-P14 4822P0391 0056
ANNABA 038 83 43 68 / 038 55 64 75 25, rue Bicha Youcef, Cne de Annaba BICHA SALIM BICHA SALIM 0004-0057-P14 2301P0662 0057
ANNABA 038 52 10 97 N°12 rue Nedjai Nouara centre des affaires bureau F24, Cne de Annaba ALLAL HIMED HIMED ALLAL 0228-0058-P14 2301P0071 0058
BOUMERDES 024 91 15 58 Cité Fouais, Cne de Boumerdes KANDI HACENE EURL KANDI CONSTRUCTION 0024-0059-M14 3501M1109 0059
SKIKDA 038 77 54 22 Rue Zighoud Youcef Bt N° 18 Lot N° 03, Cne de Skikda ZAIDI AMMAR ZAIDI AMMAR 0212-0060-P14 2101P0630 0060
ALGER N°45 cité El Madhbah Lot 06 N°03, Cne de Staoueli HAMMOUTENE NASSIMA EURL NHA IMMOBILIER 0113-0061-M14 1645M1557 0061
S.B.ABBES 040 41 50 02 Rue Sakher Iben Salman cité Madina Monawara N° 01 , Cne de Sidi Bel Abbes LAKRIB BOUDKHIL SOFIANE LAKRIB BOUDKHIL SOFIANE 0249-0062-P14 2201P0080 0062
AIN DEFLA 027 64 03 02 Rue Djab Rouhou Bouziane, Cne de Miliana TAHAR HACENE AHMED TAHAR HACENE AHMED 0215-0063-P14 4402P0093 0063
CONSTANTINE 031 92 60 68 N°26 Rue des frères Ben nebdi, Cne de Constantine HAMDANE NOUREDDINE HAMDANE NOUREDDINE 0203-0064-P14 2501P0065 0064
ALGER 021 69 83 76 47 Rue George Moussa, Cne de El Mouradia HEBBACHE SALAH SARL IBH 0150-0065-M14 1627M1315 0065
M'SILA 035 55 66 82 Promotion immobiliere 39 Logts, Nouvelle zone urbaine Bt A1 N°02, Cne de M'Sila DEGHICHE AMMAR DEGHICHE AMMAR 0284-0066-P14 2801P0542 0066
M'SILA 035 59 75 58 Lotissement 290 Lot 04 N°01, Cne de M'Sila TAHI YOUCEF TAHI YOUCEF 0240-0067-P14 2801P0450 0067
CONSTANTINE 031 90 49 33 Cité 600 logts, Ain El Bey, Bt 22 N°82, Cne de Constantine LARKEM RIAD EURL ESSAFIA ETUDE ET REALISATION 0129-0070-M14 2501M0580 0070
DJELFA Cité Ben djerma, BT 170 N° 11B, Section 44, Cne de Djelfa TOUMI KOUIDER TOUMI KOUIDER 0234-0071-P14 1701P1880 0071
GUELMA Cité ancien abbatoire N°02 , Cne de Guelma BEN ZANNACHE FAOUZI BEN ZANNACHE FAOUZI 0225-0072-P14 2401P1311 0072
ANNABA 038 88 21 72 Cité Zaafarnia BT N°02 Ilots 167-168-169-170-171 , Cne de Annaba BRAHIMI DJAMEL SARL AMIR CONSTRUCTION 0080-0073-M14 2301M0172 0073
RELIZANE 046 94 15 39 Boulevard des martyres local N°03 sidi mohamed Benali , Cne de Relizane MOKHTARI MOHAMMED Ben Bouabdellah MOKHTARI MOHAMMED Ben Bouabdellah 0261-0074-P14 4808P0739 0074
BOUMERDES 024 79 70 20 Cité 392 lgts BT N°23 entrée T N°03, Cne de Boumerdes BOUDJEMIA ABDELGHANI EURL INNOVATIVE PROMOTION IMMOBILIERE 0049-0075-M14 3501M0061 0075
ALGER 023 37 27 64 Cité 602 lgts BT S A 22 N°03 les dunes, Cne de Chéraga BOUSSAHSAH MOHAMED EURL HOURIATE EL SALEM 0030-0076-M14 1650M0773 0076
BEJAIA 034 22 14 44 Rue des frères Ouyougout n°01, Cne de Béjaïa ABBAS LYAZID EURL PROSAD 0055-0077-M14 0601M0899 0077
BOUIRA 026 93 60 62 Zones des activités industrielle, Section 29, Ilot 36, Cne de Bouira SIFOUANE AMRANE SARL GLOB IMMO 0099-0078-M14 1001M0817 0078
CHLEF 027 76 63 15 Front de mere, Tenes, Cne de Ténès ATTATFA MOHAMED ATTATFA MOHAMED 0181-0079-P14 0202P0827 0079
SKIKDA Cite 30 Igts LSP Cite des freres Saker BT N°01 local N° 01, Cne de Skikda ALIDRA ABDELWAHAB ALIDRA ABDELWAHAB 0259-0080-P14 2101P0969 0080
ANNABA 038 86 00 05 Cité Gassiot 02, Villa N° 01, Cne de Annaba KHELLAIFIA SABRI ADEL SARL ARABE REAL ESTATE 0121-0081-M14 2301M0070 0081
CHLEF Sidi Laroussi SEBAIHIA FATIHA SARL BAITEK 0089-0082-M14 0201M0333 0082
RELIZANE Cité Kassass Mohammed, Cne de Oued Rhiou CHAIB EDDOUIR CHAREF CHAIB EDDOUIR CHAREF 0232-0083-P14 4802P1744 0083
ORAN 41 29 16 28 / 21 32 94 40 / 041 36 16 91 22, Rue Ibn Sina Coopérative Essilm cité Othmania, Cne de Oran BOUABDELLAH ABDELAZIZ SARL ABC PROMO 0017-0084-M14 3101M1998 0084
BEJAIA 034 22 92 85 / 034 11 33 99 / 034 11 34 00 Cité Seghir, Boulevard Krim Belkacem, Cne de Béjaïa DJAMA SAMIR EURL ERIDJ 0151-0085-M14 0601M0057 0085
BEJAIA 034 35 38 63 Route vers igram, Akbou BEN KADOUM MOULOUD BEN KADOUM MOULOUD ( BM PROMOTION ) 0187-0086-P14 0625P0014 0086
ALGER 023 59 20 77 Centre commercial Ain Naadja lot N°04 local N°11, Cne de Djasr Kasentina KHALED HACENE KHALED HACENE 0211-0087-P14 1626P0671 0087
ORAN 040 22 65 80 Lotissement 128 N°25 El Mohgan, Cne de Arzew HANITSER DJILLALI HANITSER DJILLALI 0177-0088-P14 3106P0140 0088
ORAN 041 428422 N°25 lotissement 110 parcelle A 1er étage, Cne de Bir El Djir OULAHBIB TARIK EURL AMENAGEMENT ET PROMOTION IMMOBILIERE (API) 0039-0089-M14 3103M0307 0089
BATNA 033 89 47 48 Rue 1er Novembre, Cne de Barika BENBATOUCHE ABDELMOUTALEB BENBATOUCHE ABDELMOUTALEB 0214-0090-P14 0542P0651 0090
BEJAIA Lieu dit Ighil Ouazzoug Ilot 62 section 165, Cne de Béjaïa AMARI M'HAND SARL ISSUMAR PROMOTION IMMOBILIERE 0062-0091-M14 0601M0951 0091
ORAN 041 53 81 11 Cité Point du jour Lot N° 57 1er étage, Cne de Oran BENHATTATE ALI EURL BENIMMO 0081-0092-M14 3101M0111 0092
ORAN 041 45 67 31 Hai El Makkari Place Garcon Rue Meknous Nacer Lahouari N° 10 , Cne de Oran MOHAMMED CHERIF LHADI EURL GEPRIM 0137-0093-M14 3101M2192 0093
EL TARF Projet 72 logts, Local N° 08 Bt2 entrée 02, Cne de Ben Mehidi ZADI BELKACEM ZADI BELKACEM 0160-0094-P14 3603P1001 0094
DJELFA 027 93 72 11 Cité Nouvelle Mosquée, section 154 propriété 125, Cne de Had-Sahary BOUAMARA ATMANE BOUAMARA ATMANE 0218-0095-P14 1701P1841 0095
SAIDA 048 47 80 49 12 Rue des Frères Braci, Cne de Saïda LALLALI MUSTAPHA LALLALI MUSTAPHA 0244-0096-P14 2001P1284 0096
ALGER 021 35 37 03 Résidence de Rosiers 42 logts, Bt D, Cne de Hydra BOUCHOUAREB ABDELAZIZ BOUCHOUAREB ABDELAZIZ 0197-0097-P14 1628P1857 0097
MASCARA 045 71 14 47 Rue Rih safi, bloc A5, 1er étage, Cne de Mascara BENDOUNAN HOCINE SARL EL TAMDINE PROMOTION IMMOBILIERE 0032-0098-M14 2901M0207 0098
ANNABA Rue Taghoste N°31 B, Cne de Annaba KADJOUH MOURAD SNC KADJOUH FRERES 0021-0099-M14 2301M0402 0099
ANNABA 038 86 82 84 Centre d'affaire Palmier, 12 Rue Nedjai bureau A31, Cne de Annaba KHAROUBI LAHCENE EURL MAISSA 0037-0100-M14 2301M0337 0100
ANNABA 038 44 53 12 Rue Tindjoub N° 04, Cne de Annaba GHIMOUZ ALI SNC GHIMOUZ IMMOBILIERS 0124-0101-M14 2301M0815 0101
O.E.BOUAGHI Cité El Hidaya N° 06, Cne de Oum el Bouaghi MERABET AHMED SARL LOUAI PROMOTION IMMOBILIERE CONSTRUCTION 0090-0102-M14 0401M170486 0102
ALGER 021 34 21 34 Centre des affaires El Quods, 04 éme étage, Cne Chéraga, Cne de Chéraga KHINOUCHE SAAD EDDINE EPE SPA SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE SOPRI EL BNAI 0109-0103-M14 1650M171533 0103
TIZI OUZOU Rue Krim Belkacem, Nouvelle Ville, Cne de Tizi Ouzou GUERRIB AMAR EURL GUERRIB A PROMOTION IMMOBILIERE 0064-0104-M14 1501M0811 0104
BEJAIA 034 36 09 33 Promotion Immobilière Brou Bt EST Rahba, Cne de Akbou AREZKI MOURAD EURL SOPIGAL PROMOTION IMMOBILIERE 0096-0105-M14 0601M0072 0105
TIZI OUZOU 026 20 69 81 Cité 480 logts, Bt "A", Local N°7, Bvd Krim Belkacem, Cne de Tizi Ouzou RAHMOUNE MAAMAR RAHMOUNE MAAMAR 0251-0106-P14 1501P0212 0106
BEJAIA 034 10 25 31 04 Chemins, Cne de Béjaïa BENALI SOFIANE SPA PROFERT IMMO 0001-0108-M14 0601M0335 0108
TIZI OUZOU 026 26 94 83 Local N°01 Tikorabine Ait Sidi Said, Cne de Ain El Hammam ZOULIM MOHAND LARBI ZOULIM MOHAND LARBI 0279-0109-P14 1502P1650 0109
BEJAIA 034 17 52 29 / 034 17 52 73 Cité 68 logts, Sidi Ahmed, Cne de Béjaïa MEHENNI FAYCAL AZIZ SARL ADEM PROMO 0093-0110-M14 0601M0228 0110
ANNABA 038 43 65 96 Route de l'hopital local N°3, Cne de Seraïdi TINE RADOUANE TINE RADOUANE 0250-0111-P14 2301P0731 0111
CHLEF 027 77 22 85 Rue de la resistance N°57, Cne de Chlef SADADOU DJAMEL EDDINE SADADOU DJAMEL EDDINE 0209-0112-P14 0201P0854 0112
S.B.ABBES 048 70 31 66 Zone industrielle, Section 217 N° 46, Cne de Sidi Bel Abbes TOUNSI MEKKI SARL BATI LEADER PROMO 0120-0113-M14 2201M0730 0113
BEJAIA 034 10 96 03 Residance la Grande Baie, N°17, Cité Tobbal, Cne de Béjaïa SEBAIHI SALIM SEBAIHI SALIM 0238-0114-P14 0601P0895 0114
GUELMA 037 24 79 33 Cité 103 logts,Bt 08 N°03, Oued El Maiz, Cne de Guelma FERDI BRAHIM EURL SAHAB LILBINA WA TAAMIR GUELMA 0127-0115-M14 2401M1577 0115
ALGER Cite 03 Dahaliz, Rue 06 lot 24 N°01, El Harrache, Cne de El Harrach BRAHIMI OMAR EURL HIBET ALLAH 0107-0116-M14 1613M2727 0116
ALGER Lieu dit Ain Naadja, N°23 bis, Gue de Constantine, Cne de Djasr Kasentina MAACHA NADRI NADIA EURL MOHAMED SALEM 0117-0117-M14 1626M1017 0117
ALGER 021 45 17 07 / 021 45 17 13 Route de Blida Bt D Ain Naadja, Cne de Djasr Kasentina ADMANE KARIM EURL ADMANE 0028-0118-M14 1626M0147 0118
BOUMERDES 024 79 94 53 RN N°24, N°02, Cne de Boumerdes BOURAHLA MOHAMED BOURAHLA MOHAMED 0196-0119-P14 3501P0204 0119
TIZI OUZOU N°19, Ait Mansour Ouahmed, Cne de Mekla BELKESSAM KAMEL SARL BEL RAY LYN PROMO 0101-0120-M14 1550M0950 0120
BEJAIA Lotissement Ighil Ouazzoug lot N°47, Cne de Béjaïa BEKAKRIA MOHAND SEGHIR SARL GALACTIC PRO 0091-0121-M14 1645M161194 0121
SETIF 036 51 27 61 Cité 8 Mai 45, 600 logts, Bt A 8 N°54, Cne de Sétif BOUDJELEL SACI BOUDJELEL SACI 0147-0122-P14 1901P0417 0122
ALGER 021 87 82 29 Cité Feriri 3 N°05, El Haliz, Cne de Dar El Beïda BENABDALLAH SMAIL BENABDALLAH SMAIL 0168-0123-P14 1620P1753 0123
TIZI OUZOU 026 20 51 68 Local N°11, 1ere etage, lot 9, Bekkar mohamed, Cne de Tizi Ouzou NEDJAR KHELIFA EURL AMYIS PROMO 0019-0124-M14 1501M0642 0124
CHLEF 027 45 26 99 Route de Mostaganem N°05 , Cne de Ténès KETTAB MOHAMED KETTAB MOHAMED 0186-0125-P14 0202P0589 0125
ALGER 023 81 09 61 / 023 81 09 45 09 Cité Freres Achour, Cne de Dar El Beïda MOHAMED MOKHTARI EURL DRAA EZAMAN PROMOTION 0110-0126-M14 1620M1418 0126
DJELFA 027 90 33 33 Cite Mohamed Boudief centre, local N° 23-24, Cne de Djelfa ELHEDDI DJAMEL ELHEDDI DJAMEL 0155-0127-P14 1701P2070 0127
TIPAZA 024 37 24 61 RN N° 11, Cne de Nador BENCHAMMA HAROUN BENCHAMMA HAROUN 0243-0128-P14 4215P0956 0128
TIPAZA 024 36 90 27 / 34 Rue 1er Novembre N°32, Cne de Hadjout MAHDI BOUALEM SARL ACAB CONSTRUCTION 0061-0129-M14 4212M2233 0129
TLEMCEN 043 27 39 39 / 043 27 37 14 Moulay Aek, Bd des 24 Metres, Cne de Tlemcen DENNOUNI ABDELMADJID SARL ENTREPRISE DENNOUNI DE PROMOTION IMMOBILIERE 0100-0130-M14 1301M0845 0130
CONSTANTINE 24 Fivrier, N° 93 A, Cne de Constantine MEZIADI NACER MEZIADI NACER 0221-0131-P14 2504P1372 0131
CONSTANTINE 031 80 01 16 Cité El Hayet n°323, Cne de El Khroub HARKOU DIB HARKOU DIB 0182-0132-P14 2506P1347 0132
BEJAIA 034 11 10 27 Cité Sidi Ahmed Bt A, Cne de Béjaïa AOUANE ABDELGHANI AOUANE ABDELGHANI 0233-0133-P14 0601P1218 0133
ANNABA 38 840346 Centre el Bouni, promotion immobilière 30 lgts Bt 01, Cne de El Bouni REDAOUI DJAMEL REDAOUI DJAMEL 0165-0134-P14 2305P0751 0134
GUELMA 037 26 58 21 Cite Sehili Mohamed, N° 77, Cne de Belkheir RIHANE DJALIL SARL ATLAL EL DJAZIRA TRAVAUX DE CONSTRUCTION 0008-0135-M14 2401M1489 0135
ORAN 041 33 75 11 / 041 87 02 56 Ilot H06/01 N°01 Bt A N°07, Cne de Oran BENAMMAR HICHEM EURL HB PROM 0038-0136-M14 3101M0387 0136
BISKRA 033 74 12 58 Lotissement 10 Lot N°04 local N°03 Cité El Alia Nord route de Chetma, Cne de Biskra BALA ABDELBAKI BALA ABDELBAKI 0253-0137-P14 0701P1459 0137
SETIF 036 62 12 28 Coop. El Houria (Bouaroura), n°06, Cne de Sétif BOUSNINA GAMAL SARL SNINA PROMO 0053-0138-M14 1901M0953 0138
TIZI OUZOU Local n°13, Ouadhia centre, Cne de Ouadhia YANES MUSTAPHA YANES MUSTAPHA 0226-0139-P14 1536P0699 0139
ALGER 021 39 56 91 Cité Gomez, villa 28, Cne de Staoueli BOUHDJOUR AHMED BOUHDJOUR AHMED 0268-0140-P14 1645P0441 0140
GUELMA 037 26 58 21 Cité Sehili Mohamed N353, Cne de Guelma RIHANE TALAL SARL EL NOUR DE PROMOTION 0128-0141-M14 2401M1654 0141
TIZI OUZOU Village Imouloudene, Local N°01, Cne de Azeffoun HOCINE BRAHIM HOCINE BRAHIM 0265-0142-P14 1537P0214 0142
SETIF 036 52 63 56 55 Rue Felahi saad, Cité Ouled braham, Cne de Sétif BETTACHE SALIM BETTACHE SALIM 0172-0143-P14 1901P1822 0143
BISKRA 033 54 13 88 Cité El Amel 1000 logts. Bloc 34, Cne de Biskra SOLTANI ABDELKARIM EPIC AWGRFU BISKRA 0149-0144-M14 0701M0343 0144
ANNABA 038 86 70 43 Centre commercial Numidia 2000, Tour 2 N°35, Cne de Annaba GASMALLAH ABDELHAMID GASMALLAH ABDELHAMID 0198-0145-P14 2301P0465 0145
A.TEMOUCHENT 043 61 34 73 Cité 214 logts Bt B12 N°141, Cne de Aïn Témouchent ERROUANE SIDI MOHAMED ERROUANE SIDI MOHAMED 0231-0146-P14 4601P1786 0146
ORAN 041 73 54 70 / 041 73 55 23 Hai El Makari Sainte Claire de Ville N°01, Cne de Oran MAHIEDDINE HABIB EURL MODULOM 0023-0147-M14 3101M0102 0147
BEJAIA 034 22 02 20 Route des Aures N° 27, Cne de Béjaïa BRAHMI MUSTAPHA SARL BATI AVENIR 0063-0148-M14 0601M0154 0148
ORAN 041 42 19 42 Cité Seddikia entrée 20 N°01, Cne de Oran SLAIM KHADIDJA SARL EL MAJD 0070-0149-M14 3101M1517 0149
BEJAIA 034 20 32 13 Rue des frères Ammari, Cne de Béjaïa BOUDRIES FAROUK SARL FUTURE BUILT 0092-0150-M14 0601M160116 0150
CONSTANTINE 031 89 54 40 Cité Bab Djedid lotissement Benchicou N°57 Ain el Bey, Cne de Constantine AIT AHCENE HASSINA SARL ETHIKA 0154-0151-M14 2501M1247 0151
GUELMA 037 14 35 07 Rue Abd El Hakim N°08 Bt, 01 Escalier, Cne de Guelma LAKHAL MOHAMED LAKHAL MOHAMED 0206-0152-P14 2401P0959 0152
TIZI OUZOU 026 21 69 44 Coop.Krim Belkacem, Lotissement Bouzar C2, Cne de Tizi Ouzou KHELOUFI DJAMEL SARL GENERAL CONSTRUCTION CHAMELAL 0003-0153-M14 1501M0326 0153
BEJAIA 034 24 09 25 Rue Mahdi Hamid, Cne de Amizour BOUCHETTOUT MADJID BOUCHETTOUT MADJID 0237-0154-P14 0602P0712 0154
TIZI OUZOU 026 27 21 49 Cité 60 logts lsp, Route d'Alger, Cne de Draâ El Mizan HADIOUI AISSA SARL TOP HADIOUI 0085-0155-M14 1510M0578 0155
TIZI OUZOU 026 45 05 71 / 026 45 04 77 Local N° 01, Rue Principal, Cne de Azeffoun HAMID MOHAMMED HAMID MOHAMMED 0248-0156-P14 1537P2278 0156
ALGER 021 66 64 66 06, Rue Lakhdar bel Ferkous, Lot B1, Cne de Belouizdad OULD ARBI FARID EURL HAMMA PROMO 0106-0157-M14 1604M1375 0157
OUARGLA 029 71 74 77 Cité des moalimines 21 Lgts rue Si el Haouas, Cne de Ouargla BELHADJ ABDELLAH BELHADJ ABDELLAH 0210-0158-P14 3001P0110 0158
ALGER 037 33 52 58 Rue Brousset, Bt E, Lot N° 09, Cne de Hussein Dey ABIDI DJAMEL EDDINE ABIDI DJAMEL EDDINE 0256-0159-P14 1617P0471 0159
TIZI OUZOU 041 43 00 00 34 Rue Tratni Ahmed, Local N°02, Haute Ville, Cne de Tizi Ouzou CHOUAKI SI LYAZID SARL CHOUAKI DEHAM IMMOBILIERE 0082-0160-M14 1501M161066 0160
MASCARA 045 71 34 07 10 Rue Tahar Saïd, Cne de Mascara SADEG BADREDDINE MOHAMMED EURL BENI CHOUGRANE PROMOTION IMMOBILIERE 0048-0161-M14 2901M0801 0161
BATNA 033 85 40 19 Rue Ahmed Benabderrezak, Cne de Arris BAZOUZI SALAH BAZOUZI SALAH 0180-0162-P14 0501P0457 0162
TIZI OUZOU 026 20 58 16 Coop Laoufi, Local N° 4, Lot Bouzar, Cne de Tizi Ouzou MERAOUCHE DJAMAL EURL MERAOUCHE PROMOTION IMMOBILIERE 0083-0163-M14 1501M1329 0163
B.B.ARRERIDJ 035 69 08 54 Cité 500 logts,Bt 39 et 40, blocc01 N°618, Cne de Bordj Bou Arreridj HEDDADJ MABROUK HEDDADJ MABROUK 0193-0164-P14 3401P1313 0164
SOUK AHRAS 038 86 11 63 RN N° 16, Nouvelle route Zaarouria, Local N°16, Cne de Souk Ahras BENNACER ALI BENNACER ALI 0205-0165-P14 4101P2532 0165
BEJAIA 034 21 80 48 / 034 12 50 65 Quartier Seghir, BP 469, Cne de Béjaïa TALAKTRANE MOUSSA TALAKTRANE MOUSSA 0192-0166-P14 0601P0163 0166
ANNABA 038 80 24 35 N°06 Boulevard Ben Abdelmalek Ramdhan, Cne de Annaba DERROUICHE MEHDI EURL PROJEST PROMOTION IMMOBILIERE 0068-0167-M14 2301M0525 0167
ALGER 021 79 82 15 10 Rue Mohamed Saci , Cne de El Biar BOUHIRED ATHMANE SARL D AND D AVENUE 0044-0168-M14 1610M0431 0168
ANNABA 038 86 07 89 Cité 05 juillet 1962, Bloc 02, N° C02, Cne de Annaba BIAD MOHAMED EURL AQUA SYSTEM 0036-0169-M14 2301M0401 0169
TIZI OUZOU 026 28 49 08 Rue des frères Benakli. N°30. BP 193, Cne de Boghni BENAKLI SAMIR EURL BENAKLI 0170-0170-M14 1540M0062 0170
BLIDA 021 44 19 09 Cité 720 logts, Bt 40 N°190, Cne de Beni Mered MARMOUZ AHMED EURL GENERAL CONSTRUCTION IMMOBILIERE 0171-0171-M14 0907M0608 0171
TIZI OUZOU 026 19 61 63 Local N°01 1er étage Cité 20 Aout Bt D Escalier 01, Cne de Tizi Ouzou MEBARKI KHALED SNC MEBARKI ET FRERES PROMOTION IMMOBILIERE 0041-0172-M14 1501M0716 0172
TIZI OUZOU 020 66 34 31 Cité 100 logts APC Bt 08 N°01, Cne de Boghni MEBARKI ABDERRAHMANE SNC MEBARKI ET CIE PROMOTION DE L'HABITAT FAMILIAL 0040-0173-M14 1540M0800 0173
TIZI OUZOU 020 68 31 61 Rue les fréres Oudahmane, Section N° 67, Lot N°23, Cne de Tizi Ouzou LAGAB MOUSSA LAGAB MOUSSA 0202-0174-P14 1501P1007 0174
GUELMA 038 20 89 02 Cié 85 logts, Bt 16, N° 03, Cne de Guelma BOURENANE MESSAOUD BOURENANE MESSAOUD 0236-0175-P14 2401P1703 0175
BEJAIA 034 12 94 07 / 055 50 36 06 Rue des frères Kara N°11, Cne de Béjaïa ADOUANE WAHIBA SARL IMMO MALAK 0050-0176-M14 0601M1006 0176
ALGER Villa N°05, Route de Dely Brahim, Cne de Chéraga DE LA MORENA MARQUEZ AURELIO MIGUEL SARL TAO CONSTRUCTION 0065-0177-M14 1650M1638 0177
JIJEL 034 52 47 78 AV. 1er Novembre 1954, Cne de El Milia BOUABSA SAMIR SARL GERIA IMMO 0119-0178-M14 1809M0552 0178
JIJEL 034 42 77 46 Lotissement Ouled Amiour N° 161, Cne de El Milia HALLAB AMMAR SARL HR ISKAN 0118-0179-M14 1809M1429 0179
ANNABA 038 52 65 43 El Bouni Centre, ZHUN N° 10, Cne de El Bouni MANSOURI AMAR SARL LINA RIMES 0126-0180-M14 2301M1398 0180
TIZI OUZOU 026 34 80 85 Local N°09 Bt B2 Cité 208 Lgts, Cne de Freha ABERSI TOUFIK ABERSI TOUFIK 0267-0182-P14 1504P2474 0182
CONSTANTINE 031 74 39 21 Cité Bouberbara Abd El Hafid, El Menia, Cne de Constantine MESSAOUDI AMMAR MESSAOUDI AMMAR 0217-0183-P14 2501P0571 0183
MILA 031 47 95 00 N°07 Cooperative Omar Ben Abdelaziz Hai Soumam, Cne de Ferdjioua MAKHLOUF ABDELAZIZ MAKHLOUF ABDELAZIZ 0201-0184-P14 4302P1131 0184
BEJAIA 034 12 49 04 / 034 20 63 36 Promotion Abbou Aomar Quartier Seghir N°11, Cne de Béjaïa ABBOU AOMAR ABBOU AOMAR 0195-0185-P14 0601P0660 0185
SOUK AHRAS Lot N° 10, Cité Saada, Cne de Sedrata MERAIHIA REDWANE MERAIHIA REDWANE 0269-0186-P14 4102P1341 0186
BEJAIA 034 11 91 04 Cité des 300 logts Bt B2 N°111, Ihaddaden, Cne de Béjaïa ZIANE BOUALEM ZIANE BOUALEM 0199-0187-P14 0601P0227 0187
EL BAYADH 049 71 50 17 Route Petite Mecheria, Cne de El Bayadh HOSSEINAT FAIZA EURL DYAR DRISS 0142-0188-M14 3201M1486 0188
BATNA 033 86 52 30 Rue du 19 juin prolonge, cité Chouhada, Cne de Batna CHETIOUI AISSA CHETIOUI AISSA 0157-0189-P14 0501P0159 0189
ALGER 021 29 93 83 02 route de Bachdjarah, Cne de El Magharia BENSLIM ZOHIR EURL PROJIM 0011-0190-M14 1631M1231 0190
RELIZANE 046 92 00 49 08 Cité Chadeli Hmida Local N° 02, Cne de Relizane BELKAID ABDI MOHAMED SAMIR BELKAID ABDI MOHAMED SAMIR 0260-0191-P14 4801P0419 0191
B.B.ARRERIDJ 035 64 77 59 Cité 64 logts LSP, Section 46 Ilot 138 N°05 Bt 04, Cne de Ras El Oued KETFI HADJ KETFI HADJ 0230-0192-P14 3402P0268 0192
TIARET 046 25 97 40 Cité 1576 , Bt 57, Bloc 57 Bis N°06, Cne de Tiaret MOKHTARI MOULAY AHMED MOKHTARI MOULAY AHMED 0280-0193-P14 1401P0195 0193
TEBESSA 037 49 42 91 Cité 334 logements, ZHUN II, Cne de Tébessa HACHICHI NASR EDDINE EURL EL HAFNAOUI PROMOTION IMMOBILIERE 0025-0194-M14 1201M1879 0194
TIZI OUZOU 026 43 01 35 / 056 09 73 38 8 026 43 00 25 Cité H.L.M Boukhalfa, Bt A, N°22, Cne de Tizi Ouzou MENDAS MOURAD EURL DAR EL KHIR CONSTRUCTION ET PROMOTION IMMOBILIERE 0102-0195-M14 1501M1559 0195
MASCARA 045 89 08 29 Cité les Fréres Mebrak, 242 N°54, Cne de Mohammadia BENKOUIDRI MOHAMED BENKOUIDRI MOHAMED 0266-0196-P14 2931P0765 0196
BEJAIA 034 22 31 30 03 Porte Sarasine, Cne de Béjaïa BIREM RAFIK EURL BIREM BULDING 0056-0197-M14 0601M2880 0197
TIZI OUZOU 026 27 26 07 Coopérative Immobilière El-Fath Touares3 Lot 42 LocalN°06, Cne de Draâ Ben Khedda RAHMA AMINE SARL TAKEDA 0104-0198-M14 1547M0329 0198
B.B.ARRERIDJ 035 87 63 18 Zone d'activités et de stockage, route de M'Sila, Cne de Bordj Bou Arreridj BENHAMADI OMAR SPA CONDOR IMMO 0285-0199-M14 3401M2086 0199
ALGER 023 48 40 96 Lotissement Said Hamdine, Villa N° 02, Cne de Hydra BENDIMERAD MOHAMED EURL RACHA PROMOTION IMMOBILIERE 0105-0200-M14 1628M2177 0200
BEJAIA 034 12 46 83 Tazerboudjt, Route Boukhiama, Cne de Béjaïa HOCINI MOHAMED AREZKI SARL BH IMMO 0073-0201-M14 0601M0230 0201
AIN DEFLA 027 67 88 83 / 027 68 81 11 Lot N°06 Section 18 Ilot 113, Cne de Sidi Lakhdar NEGGAZ MOHAMED NEGGAZ MOHAMED 0208-0202-P14 4424P0011 0202
AIN DEFLA 027 62 51 50 R N 04, Sidi Bouabida , Cne de El Attaf BEN ARBIA KHEIRA BEN ARBIA KHEIRA 0274-0203-P14 4410P1098 0203
ORAN 041 50 13 77 Cité Tafna Rue Sahli Mohammed N°07, Cne de Oran BENHALIMA ABDELGHANI SARL MED WEST 0087-0204-M14 3101M2343 0204
BEJAIA 034 80 27 14 Zone d'activité Ibourrassene, Cne de Oued Ghir BOUTAKHEDMIT ZAKIA EURL PRI MOC 0054-0205-M14 0651M0873 0205
SKIKDA Lotissement N°01 Lot 35, Cne de Bouchtata GADOUCHE MUSTAPHA GADOUCHE MUSTAPHA 0245-0206-P14 2123P0912 0206
ANNABA 038 59 12 00 Cité 900 logts, Route de la Poste, Entrée B2, Cne de El Bouni LALOUI AZZEDINE LALOUI AZZEDINE 0242-0207-P14 2305P0143 0207
ORAN 041 39 18 64 Rue Lamartine, Bt 03 N° 06, Cne de Oran HARMEL MOHAMMED SARL HARMEL PROMOTION IMMOBILIERE ( HPI ) 0134-0208-M14 3101M0217 0208
TIZI OUZOU Locaux N°02 et 03 étage de service Axe nouveau lycée 07 rue des Frères Oudahmane, Cne de Tizi Ouzou MOUKAH FAROUK SARL ACHIM IMMOBILIER 0084-0209-M14 1501M2323 0209
SKIKDA 038 92 54 52 Lot N° 02, Cne de Sidi Mezghiche BOUHEZZA ALI BOUHEZZA ALI 0189-0210-P14 2110P0933 0210
SKIKDA 038 76 54 25 Cité Bouyaala, Local 02, Bt A, Cne de Skikda BENKENIOU MOHAMED AMINE BENKENIOU MOHAMED AMINE 0173-0211-P14 2101P0843 0211
ORAN 040 23 31 93 / 041 53 75 95 Cité 790 logts, Bloc 617, E 03 N° appt 06, VSTO, Cne de El Ançor LAHMAR CHERIF LAHOUARI EURL LAHMAR CHERIF 0191-0212-M14 3110M0755 0212
TIARET 046 20 52 70 17 Rue de la resistance, Cne de Tiaret HADDOU ABDELHAFID MEHDI HADDOU ABDELHAFID MEHDI 0264-0213-P14 1401P1475 0213
ALGER 021 36 81 43 / 021 36 98 95 17 Boulevard Colonel Amirouche , Cne de Alger-Centre REGGAD AHMED SPA BADR ISKEN 0111-0214-M14 1601M1599 0214
CONSTANTINE 031 91 19 13 06 Rue de la République, Cne de Constantine CHAREDDIB ABDELMADJID CHAREDDIB ABDELMADJID 0167-0215-P14 2501P0052 0215
B.B.ARRERIDJ 035 72 77 77 Lot Ouled Slimane, Rue Attia Mabrouk N°55 Local N°02, Cne de Bordj Bou Arreridj SLIMANI HADJ SARL SAPIM BORDJ PROMOTION IMMOBILIERE 0143-0216-M14 3401M3549 0216
ALGER 021 53 19 31 Cité Nezali N°01 B, Cne de Sidi Moussa LAZAZI AMEUR LAZAZI AMEUR 0156-0217-P14 1637P0804 0217
ALGER 021 34 21 89 12 Coopérative El Amel 03, Cne de Dely Ibrahim NASRI AZIZA SARL LENKER PROMOTION IMMOBILIERE 0114-0218-M14 1623M2302 0218
BEJAIA 034 12 73 50 05 55 62 80 - 73 03 Rue de la Liberté, Cne de Béjaïa ADJISSA NASSIRA SARL AMARAT PROMOTION IMMOBILIERE 0014-0219-M14 0601M160124 0219
ALGER 023 76 13 38 Cité 488 logts, Bt 11 A, N° 03, Cne de Bachdjerrah GHEMRANI KHEIRA GHEMRANI KHEIRA 0272-0220-P14 1619P0617 0220
ALGER Cote Rouge, Cité 310 logts Bt14, Cne de El Magharia HADJ LAZIB MOHAMED SARL PROMO ARCADE 0793-0221-M14 1631M4298 0221
ORAN 041 21 14 55 Hai Yamoghracen Rue Abderrahmane Kadour N°13, Cne de Oran REKIK AMEL EDDINE SARL NEW PROM REKIK FRERES 0033-0222-M14 3101M0593 0222
BOUMERDES 024 91 15 07 / 0 2 0 79 35 7 9 4, Coopérative Rocher Noir II, Cité du 11 Decembre 1960, Cne de Boumerdes